วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เซจิ สระบุรี


มีเนื้อที่ประมาณ 430 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 90/1 หมู่ 1 ตำบลชำผัก แพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ มาตามถนนมิตรภาพ 126 กิโลเมตร แยกจากถนนมิตรภาพเข้ามาประมาณ 8 กิโลเมตร มีโครงการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนมิโรคุ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ศาสนา และศิลปะความงา มด้านพืชศาสตร์ ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง มีสระน้ำ ประติมากรรมหินอ่อน รูปทรงต่างๆ และสวนญี่ปุ่น มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและอีกฟากหนึ่งของโครงการจะมีแปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติ โดยใช้ EM เทคโนโลยี คือ การใช้จุลินทรีย์ให้เกิดประโยชน์เพื่อลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อม

ขอบคุณภาพจาก : กลุ่มเยาวชนของมูลนิธิบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยกิจกรรมทางศาสนา

kyuseikyo youth

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โยเร คือ


โยเรเป็นกรรมวิธีช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยกาหันฝ่ามือไปยังผู้ที่กำลังได้ความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจ แสงทิพย์จะพุ่งผ่านฝ่ามือไปยังผู้นั้นและช่วยขจัดความขุ่นมัวในดวงจิตทำให้ร่างกายและจิตใจแจ่มใสสุขภาพดีขึ้น เมื่อดวงจิตสะอาดบริสุทธิ์แล้ว สภาวะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้นั้นก็จะค่อยถูกปลุกให้ตื่นขึ้น ซึ่งทำให้เขาก้าวไปบนทางชีวิตได้อย่างถูกต้องและโชคชะตะจะหันไปในทางที่สูงส่งขึ้น

(.................คร้งแรกผลที่ได้รับจาก"โยเร" อาจเป็นสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้ .คนส่วนมากมีความสงสัยเช่นนั้น แต่อย่างไรก็ตามผลที่ได้รับ จะเหมือนกันทุกคน ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นเช่นไรมีความเชื่อหรือไม่ก็ตาม

จุดที่ 1 กลางกระหม่อม ให้วางมือไว้เหนือตำแหน่งศูนย์กลางกระหม่อม โดยให้แสงผ่านกระดูกสันหลังลงไปถึงกระดูกก้นกบ
จุดที่ 2 จุดกึ่งกลางระหว่างกระหม่อมกับหน้าผากทะลุออกท้ายทอย เป็นจุดที่จะทำให้อาการคัดจมูกหายไป
จุดที่ 3 กลางหน้าผาก โดยให้มีความรู้สึกว่าแสงทะลุออกไปด้านหลังของศีรษะ
จุดที่ 4 ระหว่างคอกับกระดูกสันหลังข้อที่ 7 โดยให้มีความรู้สึกว่าแสงทะลุออกไปด้านหลัง
จุดที่ 5 กลางทรวงอกทะลุด้านหลัง (หรือช่วงกระดูกซี่โครงซี่ที่ 7)
จุดที่ 6 ช่องลิ้นปี่ทะลุด้านหลัง (หรือช่างกระดูกซี่โครงซี่ที่ 7)
จุดที่ 7 จุดเหนือสะดือขึ้นไป 2 นิ้ว
จุดที่ 8 จุดใต้สะดือลงมา 2 นิ้ว
จุดที่ 9 บริเวณท้องน้อยทะลุก้นกบ
จุดที่10 โคนขาซ้าย
จุดที่11 โคนขาขวา
จุดที่12 ไตด้านซ้าย
จุดที่13 ไตด้านขวา
จุดที่ 14 ไหล่ซ้าย
จุดที่ 15 ไหล่ขวา
จุดที่ 16 ใต้หูซ้าย
จุดที่ 17 ใต้หูขวา
จุดที่ 18 กลับไปที่หน้าผาก เป็นอันเสร็จสิ้น "ยิโกะ โยเร ทั้ง 18 จุด